Szanowni Państwo,

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jako naszego Klienta i użytkownika strony internetowej www.pgdgrupa.pl jest bardzo ważnym aspektem działalności naszej firmy. Nasza polityka w zakresie prywatności została przygotowana po to, aby zapoznać użytkowników z zasadami gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych na tej stronie internetowej.

Zasady dotyczące Polityki prywatności są dostępne na stronie głównej tej witryny internetowej, a także w każdym miejscu na stronach, gdzie użytkownicy przekazują swoje dane osobowe.

Polska Grupa Detalistów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PGD”), jako administrator danych osobowych zapewnia przetwarzanie Pani/Pana dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danychPani/Pana dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. PGD drożył i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@pgdgrupa.pl

1. Dane, które otrzymujemy od Państwa i inne dane

W ramach naszej strony internetowej www.pgdgrupa.pl, podajemy adres kontaktowe do naszej firmy, za pomocą których istnieje możliwość przekazania danych osobowych (np. e-mail, adres), ujawnienie takich informacji przez użytkownika jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Państwa zlecenia czy też odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane tylko do celu, w jakim zostały nam udostępnione, przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim w następujących celach:

1. umożliwienia korzystania ze strony internetowej,

2. poprawy działania strony internetowej,

3. marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług,

4. przekazania informacji, o które Państwo poprosili,

5. rozpatrywania Państwa skarg i uwag.

Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały ujawnione.

Dane osobowe podane w ramach procesu rekrutacji są przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracowników. Wszystkie udostępnione nam dane są usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji lub po zakończeniu celu przetwarzania, o ile udzielono stosownej zgody w tym zakresie.

Automatycznie gromadzimy na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Przy każdym dostępie użytkownika do tej strony i przy każdym wywołaniu zawartości strony dane dostępu są zapamiętywane w postaci logów zawierających:

  • stronę internetową, z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę, za pomocą narzędzi analitycznych,
  • datę i czas dostępu użytkowników zarejestrowanych, którzy zalogowali się do naszego portalu;
  • adres IP użytkowników zalogowanych do naszego portalu, którzy posiadają aktywne konta, którzy posiadają aktywne konta w naszym systemie;
  • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego użytkowników zalogowanych do naszego portalu, którzy posiadają aktywne konta w naszym systemie.

Pliki logów zapisujemy aby chronić nasze systemy, aby np. móc identyfikować ataki na nasze systemy. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych możemy posłużyć się podwykonawcami, działającymi w naszym imieniu. Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach, które opisujemy wyżej. Przekazanie Państwa danych tym podmiotom może nastąpić z momentem podania przez Państwa tych danych w czasie rejestracji, a także później, przez czas, przez który przechowujemy Państwa dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogę być udostępnione podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących szczególnych przepisów prawa.

Państwa dane nie są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania np. Państwa preferencji.

3. Prawa w zakresie przekazanych danych osobowych

W celu zapewnienia każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienia kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych, mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

– prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane PGD przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.

Mogą Państwo zwrócić się do PGD z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy PGD przetwarza Państwa dane osobowe.                                                                                                                               

– prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy PGD nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że w przypadku przystąpienia do procedury uzyskiwania kredytu, przetwarzanie danych jest niezbędne do jej realizacji i dane osobowe nie mogą zostać usunięte.

– prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła PGD.

Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD lub w innym sposób ustalony z Panią/Panem.

– prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  PGD nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.

Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.

– prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje PGD o zmianie swoich danych osobowych.

Mogą Państwo zwrócić się do PGD z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

– prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć listownie na adres PGD.

Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do tzw. państwa trzecich, nie zapewniających wystarczającej ochrony danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 18 lat i dlatego też www.pgdgrupa.pl nie gromadzi i nie przechowuje informacji dotyczących osób, o których wiadomo, że są niepełnoletnie.

4. Cookies

Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Cookie jest niewielkim plikiem, złożonym z cyfr lub liter, który ładuje się do komputera, kiedy użytkownik korzysta z pewnych, określonych stron. Cookies pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika.

Cookies mogą zostać zapisane na dłuższy czas lub też mogą zostać usunięte gdy zakończono przeszukiwania stron internetowych (sesja zaczyna się od momentu, gdy użytkownik otworzy okno przeglądarki do momentu, gdy ją opuści).

Trwałe pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika pomiędzy kolejnymi sesjami przeglądania, co pozwala na zapamiętanie preferencji użytkownika, lub jego działań podczas przeglądania danej strony (lub nawet wielu różnych stron internetowych). Trwałe pliki cookies mogą być używane między innymi do zapamiętania preferencyjnych czynności i dokonanych wyborów użytkownika.

Sesyjne pliki cookies dają stronom internetowym możliwość łączenia działań użytkownika podczas przeszukiwania tych stron. Mogą być używane w wielu celach takich jak przypominanie, co użytkownik włożył do swego koszyka zakupów. Sesyjne pliki cookies zostają usunięte po zakończeniu przeglądania i nie są przechowywane przez dłuższy czas.

Pliki cookie „strony pierwszej” i „strony trzeciej”. To, czy dany plik cookie jest plikiem „strony pierwszej” czy „strony trzeciej”, wynika z witryny lub domeny, która umieszcza dany cookie. Cookies „pierwszej strony” w podstawowym znaczeniu są to cookies zamieszczone przez witrynę odwiedzaną przez użytkownika – witrynę wyświetlaną w oknie URL. Cookies „trzeciej strony” to cookies, które są umieszczane przez domeny różne od odwiedzonej przez użytkownika.

Podczas korzystania z naszej strony w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów (zewnętrzne pliki cookies), w szczególności od dostawców serwisów takich jak: Facebook, YouTube czy Google w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszej strony internetowej, zintegrowanej z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookie w swojej polityce prywatności. Zewnętrzne pliki cookies mogą być również umieszczane przez inne podmioty, jak Google Inc. w celu zbierania zanonimizowanych informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej na potrzeby statystyczne oraz na potrzeby poprawiania działania naszej strony internetowej.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat cookies, w tym między innymi jak je blokować i usuwać, proszę zapoznać się z: http://www.allaboutcookies.org/

Użytkownik może cofnąć lub usunąć swoją zgodę lub blokować cookies, które są do niego wysyłane z tej witryny, jednakże wówczas pewne części witryny mogą nie działać poprawnie.

7. Kontakt z Administratorem

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na nasz na adres e-mail przeznaczony do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych: biuro@pgdgrupa.pl