Misja:

Aktywne i transparentne kreowanie polskiego rynku detalicznego

Cele:

Konkurencyjność i reaktywność naszych sieci w nowoczesnym otoczeniu konkurencyjnym. Bezprecedensowa i skuteczna integracja polskich detalistów.

Jak to robimy?

Poprzez: integrację, pracę nad rentownością, otwartość na współpracę, na kontakty, nowoczesne IT … z ludźmi i dla ludzi.

Geneza:

Polska Grupa Detalistów Sp. z o.o. zrzesza krajowe sieci handlowe współdziałające ze sobą w zakresie optymalizacji procesów zakupowych. Wspólne działania w ramach Polskiej Grupy Detalistów kreują nowe obszary negocjacyjne pomiędzy przedstawicielami Grupy a kontrahentami zewnętrznymi oraz zwiększają poziom optymalizacji procesów przedsiębiorstw i spółek wchodzących w skład PGD. Członkostwo w Grupie, przy zachowaniu najwyższego poziomu profesjonalizmu i jakości obsługi, to szansa na nowe, lepsze jutro polskich podmiotów działających na rynku FMCG.

Warto wiedzieć

Cenimy firmy rodzinne, to nasze korzenie, nasze wartości, to podejście handlowe, rzetelność, gra zespołowa, cenimy ludzi i środowisko, chętnie wspieramy MŚP, nie rozumiemy argumentu, że my i nasi klienci są gorsi od klientów międzynarodowych koncernów …

PGD w cyfrach

Ponad 200 sklepów, ponad 1,5 miliarda obrotu rocznie, ponad 50 000 m2 powierzchni sprzedaży, ponad 4000 pracowników na linii sprzedaży…