FAQ

 • Dostawca strategiczny, to dostawca z podpisanym kontraktem centralnym, gwarantującym strategiczne i stałe miejsce w asortymencie naszych supermarketów!
 • Czy placówki handlowe zostaną pod obecnymi szyldami? Tak, każda sieć to inny format, inna historia i już istniejąca marka.
 • Czy gazetki regionalne, czy PGD? W dużej mierze tak, gdyż sieci mają swoje indywidualne harmonogramy i wydruki. Niemniej będzie też duża ilość skoordynowanych centralnych akcji promocyjnych.
 • Czy gazetki regionalne, czy centralne? W dużej mierze regionalne, gdyż sieci mają swoje indywidualne harmonogramy i wydruki. Niemniej będzie też duża ilość skoordynowanych centralnych akcji promocyjnych.
 • Czy sieci będą miały taką same listy asortymentowe? Nie, nie i jeszcze raz nie! Pierwszym warunkiem obecności produktu w sieci jest jego rotacja. Każda z sieci na co dzień dopasowuje asortyment do potrzeb klientów i ich oczekiwań, do swojego formatu i swoich planogramów. Co więcej w ramach tej samej sieci asortyment dopasowujemy do potrzeb konsumenta, nie producenta. W sieciach prowadzone są projekty „category managmen’tu” .
 • Gdzie będzie dostarczany towar? Zakupy będą odbywały się na cztery (w chwili obecnej) magazyny PGD, chyba że inna forma dystrybucji okaże się korzystniejsza. PGD w zamówieniu będzie wskazywało miejsce dostawy – konkretny magazyn.
 • Kto jest płatnikiem? Płatnikiem jest PGD.
 • Umowa i okres negocjacji. Maksymalnym okresem procesu negocjacji są dwa miesiące, po czym podpisujemy jedną umowę przygotowaną przez nas dział prawny.
 • Na jakiej podstawie prawnej PGD prowadzi proces negocjacji? Negocjacje z dostawcami prowadzone są na bazie zapisów umowy spółki (gdzie udziałowcami są sieci handlowe) oraz umów bilateralnych PGD – sieć handlowa.
 • Co dalej ze starymi umowami producent – sieć handlowa? Zostają rozwiązane.
 • W jakich cenach sieci dokonują zakupu w PGD? Ceny sprzedaży państwa towarów do sieci handlowych są tajemnicą handlową w sensie prawnym, niemniej można przyjąć, że standardem jest udostepnienie cen z korektą uwzględniającą aspekty prawne cen transferowych.
 • Czy są możliwe inne rozwiązania dystrybucyjne? Tak. Szczególnie w kategoriach alkohole, papierosy, parafarmaceutyki, mrożonki.
 • Czy PGD będzie obsługiwać też nowe sieci? Tak, poszukujemy nowych partnerów.
 • Co zrobić, gdy współpraca z daną siecią nie spełnia oczekiwań? Natychmiast skontaktować się z kupcem prowadzącym!
PRIMTOPAZAPITWÓJ MARKET
pobierzpobierzpobierzpobierz
Prezentacje sieci handlowych wraz z potencjałem akcyjnym