Motto: “Jedyna autostrada dla twoich produktów – PGD”

Zadaniem statutowym spółki jest dystrybucja i negocjacje kontraktów zlecanych przez udziałowców.

Wymogi współpracy:

- pełna transparentność - jeden kontrakt - centralizacja - umowa regulująca współpracę

Dlaczego z nami?

- Silne narzędzia IT ułatwiająca obrót towarowy - 200 sklepów własnych - Dobra kondycja finansowa i biznesowa - Konkretni, niemniej sympatyczni ludzie - Proste relacje/skuteczne działania

Informacja dla nowych dostawców – pełna oferta to:

- wizja współpracy - cennik 100 - próbki produktów - spodziewana rentowność produktu (warunki) - dane rynkowe w kategorii - dane firmy | kontakt | struktura właścicielska

DLA DOSTAWCÓW

FAQ – pytania od dostawców i odpowiedzi

oferty proszę składać olgierd.rodziewicz@pgdgrupa.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY